Utbildningsprogram VT-2018I vår fortsätter Drömmen om det goda-samarbetet i Norrköping genom ”Centrum för ro och stillhet i Norrköping” på förskolorna Armbandet och Kättsätter. Välkommen att anmäla dig till någon av kurserna.
Mer information och anmälan finns på denna länk:


Grundutbildning
Lär dig grunderna i Drömmen om det goda
Datum: 7 - 8 mars
Grundutbildning
Lär dig grunderna i Drömmen om det goda
Datum: 25 - 26 april
Qigong del 1 (av 2)
Bli certifierad ledare i barnqigong
Datum: 13 - 14 juni

Stillhet i förskola och skola - steg för steg

2014 fick vi i uppdrag av Qualis kvalitetssäkring att skriva en lärobok om vårt arbete på förskolorna Armbandet och Kättsätter. Sedan dess har Anna Bornstein, upphovskvinnan till Drömmen om det goda, i ett nära samarbete med vår chef Ann-Kristin Källström Sundgren, skrivit boken Stillhet i förskola och skola - steg för steg. Nu är boken färdig och den 30 oktober 2017 lanserades den på Skolforum.

Beställ ditt exemplar här!

Här kan du läsa ett smakprov ur Stillhet i förskola och skola


http://www.danaforlag.se/index.php/bocker/26-stillhetVi människor drömmer om trygghet, fred, hälsa och utveckling för oss själva, våra barn och barnbarn. Men verkligheten är att barn och vuxna i dag är splittrade, oroliga och stressade. Var femte elev i den svenska grundskolan mår dåligt. Bristande trygghet och studiero var 2016 den vanligaste orsaken till Skolinspektionens kritik av skolor – och samtidigt har pedagoger i förskola och skola ambitioner och arbetsbördor som är närmast övermänskliga.

Stillhet i förskola och skola visar hur situationen med enkla medel kan hjälpas upp. Boken har skrivits Anna Bornstein, författare till ett dussintal böcker och initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda, där bokens stillhetsmetodik utvecklats sedan slutet av 1990-talet. Metodiken har fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och kontemplativ rörelse (qigong/yoga). Boken skildrar tjugo års erfarenheter av att lära ut övningarna till barn och elever från förskola till gymnasium. Lärarnas arbete och deras reflektioner och erfarenheter återges. Barnens och elevernas respons får vi också ta del av, liksom av övningarnas effekter, belysta med hjälp av medicinsk och neurologisk forskning.

Stillhet i förskola och skola är en guldgruva för alla pedagoger, förskolechefer och rektorer som tar skollagens krav på en lugn och trygg miljö för våra barn och elever på allvar. Bokens många övningar och praktiska exempel gör den läsvärd för alla som upptäckt att barn och unga älskar stillhetsstunder.


UR INNEHÅLLET
Kap 1. Trygghet och studiero
Kap 2. Stillhetsmetodiken i Drömmen om det goda: stillhet, beröring, reflektion och rörelse
Kap 3. Motkrafterna och förklädda hjälpare
Kap 4. Hälsan
Kap 5. De utsatta barnen och eleverna
Kap 6. Stillhet som verktyg för fred och hållbarhet
Kap 7. Demokrati och allas lika värde och rättigheter
Kap 8. Lärandet
Kap 9. Stillhet ledarskap och personalens relation

UR BOKENS FÖRORD
"Skollagen och förskolans och skolans styrdokument betonar vikten av en lugn och trygg miljö. Enligt barnkonventionen, som enligt regeringens förslag ska gälla som svensk lag från den 1 januari 2018, har varje barn rätt till bra hälsa. Den här boken visar hur vi med enkla medel och utan stora kostnader kan förverkliga dessa viktiga mål. Den berättar om tjugo års erfarenhet av att väva in stillhetsstunder i förskolor, grundskolor och gymnasier runt om i Sverige. I boken får du möta lärare och pionjärer som gått före och prövat. Här finns stillhetsuppdraget förtydligat, forskningsunderlag och erfarenheter av stillhetsövning med barn och elever i alla åldrar. Vi berättar inte bara om goda frukter utan också om hindren och hur de kan tacklas. Om vikten av att känna och förstå svårigheterna, men också av att tro på de goda möjligheterna."

OM FÖRFATTAREN
Anna Bornstein är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Anna Bornstein skrev under många år på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, meditation, djuppsykologi och ickevåld. Hon har bland annat skrivit böckerna Kroppskänning (1999), Intuition (2000) och Den samiska vandringsrösten (2002). Anna Bornstein är också initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess metodik.

Stillhet i förskola och skola har skapats i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda i förskolan. Genom hennes pionjärinsats blev Norrköping 2008 pilotkommun för Drömmen om det goda och i dag vävs stillheten in i många av dess förskolor och skolor. Erfarenheterna från detta arbete skildras utförligt i boken.

BOKFAKTA
Häftad (danskt band)
Språk: Svenska
Antal sidor: 240
Utg.datum: 30 oktober 2017

Förskolans läroplan ska revideras

Regeringen har beslutat att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är Skolverket mycket intresserade av att inkludera oss i arbetet. Under två perioder i höst kan alla som vill läsa Skolverkets förslag till läroplan för att sedan lämna synpunkter i en webbenkät. Vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter kommer självklart att vara med och påverka!

  • Den 11-24 september kan du läsa och lämna synpunkter på läroplanens första del: Förskolans värdegrund och uppdrag.

  • Den 6-19 november kan du läsa och lämna synpunkter på läroplanens andra del: Mål och riktlinjer.
  • Den 20 december 2017 – 2 februari 2018 kommer texten att skickas ut på remiss till myndigheter, organisationer och ett litet antal kommuner. Den läroplanstext som går ut på remiss kommer också att finnas tillgänglig på Skolverkets webbplats under samma period, och det är också möjligt för andra än de ovan nämnda remissinstanserna att lämna synpunkter under den här perioden.


Gå in på www.skolverket.se/lpfo18 för att läsa mer och lämna dina synpunkter.


Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.

Adventskalender 2017

I år har vi på Armbandet och Kättsätter skapat en adventskalender med fokus på stillhet, kontemplativ rörelse, reflektion, fredlig beröring, värdegrund samt språk och kommunikation. Eftersom Skolverket nyligen har gett förskolan uppdraget att mer medvetet använda digitala verktyg i det pedagogiska arbetet för att utveckla barnens digitala kompetens har vi valt att utforma årets adventskalender i form av QR-koder. 

Ta gärna del av vår adventskalender, och öppna luckorna tillsammans med barnen även hemma! Du behöver antingen en smarttelefon eller en lärplatta med QR-skanner (t.ex. Cloud QR Skanner). Öppna QR-skannern, tillåt åtkomst till kameran och skanna dagens lucka! Om du vill ta del av ytterligare material till kalendern (såsom massagesagor, mandalas, eller rörelser till de olika övningarna) får du gärna kontakta oss på förskolan!
God jul och gott nytt år
önskar
alla vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter!


Utbildningskontoret startar insamling till Musikhjälpen 2017

 
Barn är inte till salu. Var med och bidra till Musikhjälpen

Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Mörkertalen är enorma eftersom det ofta sker i det dolda på internet där få av brotten upptäcks. För många som lever i fattigdom finns inga andra alternativ till försörjning än att sälja sin kropp och sexhandeln med barn har blivit en växande miljardindustri. Musikhjälpens tema 2017 är därför Barn är inte till salu. En insamlingsbössa med namnet Utbildningskontoret Norrköping finns nu på Musikhjälpens hemsida.

Du hittar inslamlingsbössan här.