Stillhet i förskola och skola - steg för steg

2014 fick vi i uppdrag av Qualis kvalitetssäkring att skriva en lärobok om vårt arbete på förskolorna Armbandet och Kättsätter. Sedan dess har Anna Bornstein, upphovskvinnan till Drömmen om det goda, i ett nära samarbete med vår chef Ann-Kristin Källström Sundgren, skrivit boken Stillhet i förskola och skola - steg för steg. Nu är boken färdig och den 30 oktober 2017 lanserades den på Skolforum.

Beställ ditt exemplar här!

Här kan du läsa ett smakprov ur Stillhet i förskola och skola


http://www.danaforlag.se/index.php/bocker/26-stillhetVi människor drömmer om trygghet, fred, hälsa och utveckling för oss själva, våra barn och barnbarn. Men verkligheten är att barn och vuxna i dag är splittrade, oroliga och stressade. Var femte elev i den svenska grundskolan mår dåligt. Bristande trygghet och studiero var 2016 den vanligaste orsaken till Skolinspektionens kritik av skolor – och samtidigt har pedagoger i förskola och skola ambitioner och arbetsbördor som är närmast övermänskliga.

Stillhet i förskola och skola visar hur situationen med enkla medel kan hjälpas upp. Boken har skrivits Anna Bornstein, författare till ett dussintal böcker och initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda, där bokens stillhetsmetodik utvecklats sedan slutet av 1990-talet. Metodiken har fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och kontemplativ rörelse (qigong/yoga). Boken skildrar tjugo års erfarenheter av att lära ut övningarna till barn och elever från förskola till gymnasium. Lärarnas arbete och deras reflektioner och erfarenheter återges. Barnens och elevernas respons får vi också ta del av, liksom av övningarnas effekter, belysta med hjälp av medicinsk och neurologisk forskning.

Stillhet i förskola och skola är en guldgruva för alla pedagoger, förskolechefer och rektorer som tar skollagens krav på en lugn och trygg miljö för våra barn och elever på allvar. Bokens många övningar och praktiska exempel gör den läsvärd för alla som upptäckt att barn och unga älskar stillhetsstunder.


UR INNEHÅLLET
Kap 1. Trygghet och studiero
Kap 2. Stillhetsmetodiken i Drömmen om det goda: stillhet, beröring, reflektion och rörelse
Kap 3. Motkrafterna och förklädda hjälpare
Kap 4. Hälsan
Kap 5. De utsatta barnen och eleverna
Kap 6. Stillhet som verktyg för fred och hållbarhet
Kap 7. Demokrati och allas lika värde och rättigheter
Kap 8. Lärandet
Kap 9. Stillhet ledarskap och personalens relation

UR BOKENS FÖRORD
"Skollagen och förskolans och skolans styrdokument betonar vikten av en lugn och trygg miljö. Enligt barnkonventionen, som enligt regeringens förslag ska gälla som svensk lag från den 1 januari 2018, har varje barn rätt till bra hälsa. Den här boken visar hur vi med enkla medel och utan stora kostnader kan förverkliga dessa viktiga mål. Den berättar om tjugo års erfarenhet av att väva in stillhetsstunder i förskolor, grundskolor och gymnasier runt om i Sverige. I boken får du möta lärare och pionjärer som gått före och prövat. Här finns stillhetsuppdraget förtydligat, forskningsunderlag och erfarenheter av stillhetsövning med barn och elever i alla åldrar. Vi berättar inte bara om goda frukter utan också om hindren och hur de kan tacklas. Om vikten av att känna och förstå svårigheterna, men också av att tro på de goda möjligheterna."

OM FÖRFATTAREN
Anna Bornstein är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Anna Bornstein skrev under många år på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, meditation, djuppsykologi och ickevåld. Hon har bland annat skrivit böckerna Kroppskänning (1999), Intuition (2000) och Den samiska vandringsrösten (2002). Anna Bornstein är också initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess metodik.

Stillhet i förskola och skola har skapats i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda i förskolan. Genom hennes pionjärinsats blev Norrköping 2008 pilotkommun för Drömmen om det goda och i dag vävs stillheten in i många av dess förskolor och skolor. Erfarenheterna från detta arbete skildras utförligt i boken.

BOKFAKTA
Häftad (danskt band)
Språk: Svenska
Antal sidor: 240
Utg.datum: 30 oktober 2017

Förskolans läroplan ska revideras

Regeringen har beslutat att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är Skolverket mycket intresserade av att inkludera oss i arbetet. Under två perioder i höst kan alla som vill läsa Skolverkets förslag till läroplan för att sedan lämna synpunkter i en webbenkät. Vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter kommer självklart att vara med och påverka!

 • Den 11-24 september kan du läsa och lämna synpunkter på läroplanens första del: Förskolans värdegrund och uppdrag.

 • Nästa tillfälle att läsa och lämna synpunkter är 6-19 november. Då kommer det att vara läroplanens andra del Mål och riktlinjer som är aktuell.


Gå in på www.skolverket.se/lpfo18 för att läsa mer och lämna dina synpunkter.


Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.
 

Barnkonventionens dag

 
http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/barnkonventionens-dag1

Alla barn i världen har samma värde och ska ha samma rättigheter. Barnkonventionens dag är instiftad av UNICEF och firas världen över. Vi firar med ett kalas i och utanför Värmekyrkan.

Svenska Salongsorkestern med musiker ur SON spelar och barn från Norrköpings förskolor och skolor sjunger i kör!

Medverkande
 • Doreen Månsson, programvärd
 • Albin Johnsén
 • Barnkör från Norrköpings förskolor och skolor
 • Kapellmästare Christopher Dominique
 • Musiker ur Norrköpings Symfoniorkester

Program
 • Kl 15.00: Lyktorna tänds på Holmentorget
 • Kl 16.00: Firande och uppträdande i Värmekyrkan
 • Föreställningen filmas och visas i realtid på storbildsskärm utanför Värmekyrkan
 • Fritidsgårdarna står för försäljning av lite enklare förtäring utanför Värmekyrkan

Varmt välkommen att fira tillsammans med oss, söndagden den 19 november kl. 15. Fri entré.

Ett samarbete med mellan SON och Utbildningskontoret i Norrköping.

Läs mer på Norrköpings symfoniorkesters hemsida.

Lyssna på inslag i P4 om inskolning

I veckan intervjuades vår försoklechef Ann-Kristin Källström Sundgren av Sveriges Radio P4 Östergötland om inskolning i förskolan. Klicka på denna länk för att lyssna på inslaget.

Temaarbete läsåret 17/18

 

Under hösten 2017 och våren 2018 kommer Armbandet och Kättsätters förskolor ha temat:
 
RÖRELSE I VÅR VÄRLD - människan och naturen - inifrån och ut, utifrån och in
 
Vi hoppas att ni vill vara barnens medforskare tillsammans med oss.
Tillsammans kommer vi upptäcka och fördjupa oss i många spännande projekt!