Välkommen till möte för vårdnadshavare 2017-09-25

Tid: 25 september kl. 18-20
Plats: Respektive förskola, både Armbandet och Kättsätter
Närvarande: Förskolechef, Pedagogisk utvecklingsledare, vårdnadshavare och personalrepresentanter

Meddela personalen hur många av er som kommer att delta!


Kvällens innehåll:
  • Förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren hälsar alla välkomna.
  • Personalpresentation
  • Armbandet & Kättsätters organisation och arbetssätt utifrån Läroplan, Uppdragsplan och Verksamhetsidé
  • Skolverket reviderar förskolans läroplan 2018
  • Övriga aktualiteter
  • Gemensamt möte på respektive avdelning.HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

 
Vänliga hälsningar,
 
Förskolechef Ann-Kristin Källström Sundgren

Förskolans läroplan ska revideras

Regeringen har beslutat att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är Skolverket mycket intresserade av att inkludera oss i arbetet. Under två perioder i höst kan alla som vill läsa Skolverkets förslag till läroplan för att sedan lämna synpunkter i en webbenkät. Vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter kommer självklart att vara med och påverka!

  • Den 11-24 september kan du läsa och lämna synpunkter på läroplanens första del: Förskolans värdegrund och uppdrag.

  • Nästa tillfälle att läsa och lämna synpunkter är 6-19 november. Då kommer det att vara läroplanens andra del Mål och riktlinjer som är aktuell.


Gå in på www.skolverket.se/lpfo18 för att läsa mer och lämna dina synpunkter.


Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.
 

Barnkonventionens dag

 
http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/barnkonventionens-dag1

Alla barn i världen har samma värde och ska ha samma rättigheter. Barnkonventionens dag är instiftad av UNICEF och firas världen över. Vi firar med ett kalas i och utanför Värmekyrkan.

Svenska Salongsorkestern med musiker ur SON spelar och barn från Norrköpings förskolor och skolor sjunger i kör! Programvärd: Doreen Månsson.

Varmt välkommen att fira tillsammans med oss, söndagden den 19 november kl. 16. Fri entré.

Ett samarbete med mellan SON och Utbildningskontoret i Norrköping.

Läs mer på Norrköpings symfoniorkesters hemsida.

Lyssna på inslag i P4 om inskolning

I veckan intervjuades vår försoklechef Ann-Kristin Källström Sundgren av Sveriges Radio P4 Östergötland om inskolning i förskolan. Klicka på denna länk för att lyssna på inslaget.

Temaarbete läsåret 17/18

 

Under hösten 2017 och våren 2018 kommer Armbandet och Kättsätters förskolor ha temat:
 
RÖRELSE I VÅR VÄRLD - människan och naturen - inifrån och ut, utifrån och in
 
Vi hoppas att ni vill vara barnens medforskare tillsammans med oss.
Tillsammans kommer vi upptäcka och fördjupa oss i många spännande projekt!