Maten som pedagogiskt redskap


På dagens meny står fiskgratäng med smörkokt blomkål, spenat och citron med kokt potatis. Barnen och personalen på förskolan Armbandet serveras fisk 1-2 gånger i veckan, och vegetariskt lika ofta. Omkring 170 personer lagar Marie Dohlmar och hennes kollega Maja Lindvall lunch till varje dag.

Drömmen om det goda

Köket är med i det dagliga pedagogiska arbetet och två eftermiddagar i veckan arbetar Marie ute på avdelningarna som pedagog. Hon har varit på enheten i sex år och för cirka ett år sedan började Maja i köket. Här arbetar de med ”Drömmen om det goda”, ett arbetssätt för barns hälsa, lärande och utveckling. Detta innebär att barnen dagligen får ta del av metoderna stillhet, reflektion, beröring i form av massage och rörelse i form av yoga och qigong. I köket arbetar de även enligt Saperemetoden, mat för alla sinnen.

– Vi kopplar matens färger till de fem qigongdjuren och kroppens organ. Blomkålen är vit, som den silverglänsande tigern, och grön, som symboliserar den grönskimrande apan, säger Marie. Vi har också månadens grönsak eller frukt som jag visar för barnen när jag är ute på avdelningarna. Då får de känna, lukta och smaka. Ibland sätter vi två smaker mot varandra, som sött och salt, eller surt och beskt. Ibland har jag med mig tre sorter av exempelvis päron eller lök, eller kokt och rå morot, för att vi ska kunna jämföra.

Marie lägger upp information och recept på förskolans blogg och veckans meny skickas alltid ut till familjerna via mejl. Marie tipsar om sätt att få barnen att våga testa nya smaker och utmana sig själva. Dagens sallad består till exempel av strimlad vitkål, majs, rostade kikärtor och rödlök.

– Lök rynkar många barn på näsan åt och säger att de inte tycker om. Men testa att presentera lök som en krydda, så blir barnen mer välvilligt, föreslår hon. Barnen kommer ofta förbi köket och ropar ”utsökt” när de passerar.

Varierad kost efter säsong

Till varje lunch serverar Marie och Maja både kalla och varma grönsaker. Till frukost och mellanmål finns alltid frukt och grönt som tillbehör. Allting som lagas är laktosfritt. Marie har märkt att allergierna ökat med åren, liksom önskemålen om vegetariskt eller andra kostrestriktioner.

Armbandet samarbetar med Kättsätter, där kocken Mats Nilsson arbetar sedan 17 år. Menyn sätts för 2-3 veckor i taget. Att laga från grunden, efter säsong och att kosten ska vara varierad, är viktigt. Liksom att ingen mat kastas i onödan.

– Resterna från morgonens grötfrukost åker ner i morgondagens brödbak, berättar Marie. Grönsaker som blir över kan bli en del av nästa dags soppa.

Fisk och Qigong

Eftersom ögat äter före magen läggs vikt vid matens färg. Och en genomtänkt färgskala går genom hela förskolan för att skapa försättningar för stillhet, lugn och ro. Att förskolan skulle ha ett eget kök med egen kock var ett krav från förskolechefen Ann-Kristin Källström Sundgren, som arbetat på Armbandet/Kättsätter i 22 år.

– Det är långt ifrån en självklarhet när så mycket centraliseras. Men jag gav mig inte. Likvärdigt är inte detsamma som likformigt, slår Ann-Kristin fast.

Den här dagen, en av de kallaste i februari, går strömmen i halva Armbandets kök. Så barnen och personalen får vänta en stund på sin fisk.

– Sådant kan hända när man serverar hemlagat, säger Marie och tar i väntan på strömmen tillvara möjligheten att köra ett yogapass med några av barnen på en av avdelningarna.

Övningen är den smygande och fräsande silverglänsande tigern, som barnen sedan påminns om när blomkålen läggs på tallrikarna en stund senare.

Artikel i Störmvirveln, nr. 1/2018

Föräldraenkät 2018

Vårt gemensamma systematiska kvalitetsarbete är ett verktyg för att, med en tydlig riktning, nå de nationella målen och kommunens lokala mål. Det syftar till att höja kvaliteten så att våra barn och elever inhämtar och utvecklar goda kunskaper och förmågor. Genom att arbeta systematiskt skapar vi våra resultat istället för att vi väntar och ser vad det blir. All verksamhet, alla medarbetare ska vara delaktiga i att utveckla sitt eget arbete mot högre måluppfyllelse. Framgångsfaktorer för att få effekt av ett systematiskt kvalitetsarbete är bland annat en tydlig vision och verksamhetsidé, ett gemensamt uppdrag och ett gemensamt mål, långsiktighet och uthållighet, transparens samt god dialog.

Klicka på länkarna nedan för att se resultatet av 2018 års föräldraenkät.Utbildningsprogram VT-2018I vår fortsätter Drömmen om det goda-samarbetet i Norrköping genom ”Centrum för ro och stillhet i Norrköping” på förskolorna Armbandet och Kättsätter. Välkommen att anmäla dig till någon av kurserna.
Mer information och anmälan finns på denna länk:


Grundutbildning
Lär dig grunderna i Drömmen om det goda
Datum: 7 - 8 mars

Grundutbildning
Lär dig grunderna i Drömmen om det goda
Datum: 25 - 26 april

Qigong del 1 (av 2)
Bli certifierad ledare i barnqigong
Datum: 12 - 13 juni

Stillhet i förskola och skola - steg för steg

2014 fick vi i uppdrag av Qualis kvalitetssäkring att skriva en lärobok om vårt arbete på förskolorna Armbandet och Kättsätter. Sedan dess har Anna Bornstein, upphovskvinnan till Drömmen om det goda, i ett nära samarbete med vår chef Ann-Kristin Källström Sundgren, skrivit boken Stillhet i förskola och skola - steg för steg. Nu är boken färdig och den 30 oktober 2017 lanserades den på Skolforum.

Beställ ditt exemplar här!

Här kan du läsa ett smakprov ur Stillhet i förskola och skola


http://www.danaforlag.se/index.php/bocker/26-stillhetVi människor drömmer om trygghet, fred, hälsa och utveckling för oss själva, våra barn och barnbarn. Men verkligheten är att barn och vuxna i dag är splittrade, oroliga och stressade. Var femte elev i den svenska grundskolan mår dåligt. Bristande trygghet och studiero var 2016 den vanligaste orsaken till Skolinspektionens kritik av skolor – och samtidigt har pedagoger i förskola och skola ambitioner och arbetsbördor som är närmast övermänskliga.

Stillhet i förskola och skola visar hur situationen med enkla medel kan hjälpas upp. Boken har skrivits Anna Bornstein, författare till ett dussintal böcker och initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda, där bokens stillhetsmetodik utvecklats sedan slutet av 1990-talet. Metodiken har fyra övningsformer – stillhet, beröring, reflektion och kontemplativ rörelse (qigong/yoga). Boken skildrar tjugo års erfarenheter av att lära ut övningarna till barn och elever från förskola till gymnasium. Lärarnas arbete och deras reflektioner och erfarenheter återges. Barnens och elevernas respons får vi också ta del av, liksom av övningarnas effekter, belysta med hjälp av medicinsk och neurologisk forskning.

Stillhet i förskola och skola är en guldgruva för alla pedagoger, förskolechefer och rektorer som tar skollagens krav på en lugn och trygg miljö för våra barn och elever på allvar. Bokens många övningar och praktiska exempel gör den läsvärd för alla som upptäckt att barn och unga älskar stillhetsstunder.


UR INNEHÅLLET
Kap 1. Trygghet och studiero
Kap 2. Stillhetsmetodiken i Drömmen om det goda: stillhet, beröring, reflektion och rörelse
Kap 3. Motkrafterna och förklädda hjälpare
Kap 4. Hälsan
Kap 5. De utsatta barnen och eleverna
Kap 6. Stillhet som verktyg för fred och hållbarhet
Kap 7. Demokrati och allas lika värde och rättigheter
Kap 8. Lärandet
Kap 9. Stillhet ledarskap och personalens relation

UR BOKENS FÖRORD
"Skollagen och förskolans och skolans styrdokument betonar vikten av en lugn och trygg miljö. Enligt barnkonventionen, som enligt regeringens förslag ska gälla som svensk lag från den 1 januari 2018, har varje barn rätt till bra hälsa. Den här boken visar hur vi med enkla medel och utan stora kostnader kan förverkliga dessa viktiga mål. Den berättar om tjugo års erfarenhet av att väva in stillhetsstunder i förskolor, grundskolor och gymnasier runt om i Sverige. I boken får du möta lärare och pionjärer som gått före och prövat. Här finns stillhetsuppdraget förtydligat, forskningsunderlag och erfarenheter av stillhetsövning med barn och elever i alla åldrar. Vi berättar inte bara om goda frukter utan också om hindren och hur de kan tacklas. Om vikten av att känna och förstå svårigheterna, men också av att tro på de goda möjligheterna."

OM FÖRFATTAREN
Anna Bornstein är författare, journalist och föreläsare med lång erfarenhet av att möta pedagoger, barn och elever i alla skolformer och åldrar. Anna Bornstein skrev under många år på Svenska Dagbladets Idag-sida om existentiella perspektiv, meditation, djuppsykologi och ickevåld. Hon har bland annat skrivit böckerna Kroppskänning (1999), Intuition (2000) och Den samiska vandringsrösten (2002). Anna Bornstein är också initiativtagare till den ideella föreningen Drömmen om det goda och har varit med och utvecklat dess metodik.

Stillhet i förskola och skola har skapats i nära samarbete med Ann-Kristin Källström Sundgren, förskolechef i Norrköping och pionjär med Drömmen om det goda i förskolan. Genom hennes pionjärinsats blev Norrköping 2008 pilotkommun för Drömmen om det goda och i dag vävs stillheten in i många av dess förskolor och skolor. Erfarenheterna från detta arbete skildras utförligt i boken.

BOKFAKTA
Häftad (danskt band)
Språk: Svenska
Antal sidor: 240
Utg.datum: 30 oktober 2017

Förskolans läroplan ska revideras

Regeringen har beslutat att Skolverket ska revidera förskolans läroplan. Förskolechefer, förskollärare och barnskötare är de som ska arbeta utifrån läroplanen och därför är Skolverket mycket intresserade av att inkludera oss i arbetet. Under två perioder i höst kan alla som vill läsa Skolverkets förslag till läroplan för att sedan lämna synpunkter i en webbenkät. Vi på förskolorna Armbandet och Kättsätter kommer självklart att vara med och påverka!

  • Den 11-24 september kan du läsa och lämna synpunkter på läroplanens första del: Förskolans värdegrund och uppdrag.

  • Den 6-19 november kan du läsa och lämna synpunkter på läroplanens andra del: Mål och riktlinjer.
  • Den 20 december 2017 – 2 februari 2018 kommer texten att skickas ut på remiss till myndigheter, organisationer och ett litet antal kommuner. Den läroplanstext som går ut på remiss kommer också att finnas tillgänglig på Skolverkets webbplats under samma period, och det är också möjligt för andra än de ovan nämnda remissinstanserna att lämna synpunkter under den här perioden.


Gå in på www.skolverket.se/lpfo18 för att läsa mer och lämna dina synpunkter.


Förslaget på reviderad läroplan för förskolan ska vara klart senast 23 mars 2018.